De praktijk

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie | Praktijkreglement


Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

DTF: Directe Toegang Fysiotherapie. Wat betekent dat voor u?
U heeft geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk, u mag nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts. Maar het hoeft in principe niet meer.

Dat heeft voordelen. Zo komt u Ďdirectí bij de specialist in beweging terecht. Zodat u weer Ďdirectí kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coŲrdinatie van uw zorg.

De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat zij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan zij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts.

Wanneer u wel behandeld kan worden door de fysiotherapeut, dan kan zij, of ťťn van haar collegaís, in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.
^TOP

Praktijkreglement

Behandeling vindt plaats op verwijzing van huisarts, sportarts, specialist of volgens het Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie protocol (DTF).

De patiŽnt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van fysiotherapeutische consult(en) en derhalve voor het bijhouden van het maximaal aantal te vergoeden behandelingen vanuit de zorgverzekering en voor eventuele vooraf aan te vragen machtiging en/of verlenging.

Er vindt slechts 1 fysiotherapeutische behandeling per dag plaats.

U wordt verzocht een eigen badlaken of handdoek mee te brengen tijdens iedere behandeling. Om hygiŽnische aspecten kunt u deze niet achterlaten in de praktijk.

De praktijk verzorgt de onderlakens, welke dagelijks verschoond worden of desgewenst eerder.

Wij verzoeken u altijd uw afspraken vast te leggen op de afsprakenkaartjes. Dit voorkomt onnodige misverstanden. De kaartjes zijn verkrijgbaar aan de balie/receptie.

Indien de patiŽnt niet in staat is om voor behandeling naar de praktijk te komen kan op verzoek van de (huis)arts of specialist aan huis behandeld worden.

In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie) op te volgen.

Indien bij verhindering een afspraak tenminste 24 uur van te voren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Voor het maken of wijzigen van een afspraak kunt u van 8.30 tot 12:00 en van 13:30 tot 17.00 uur bellen met de receptie.

Wij streven naar een maximale wachttijd van 10 minuten voor iedere behandeling. In uitzonderlijke gevallen kan dit anders zijn, hetgeen wij u vooraf komen melden.

Indien u in de oefenzaal traint, verzoeken wij u schone sportschoenen aan te trekken. Dit zijn dus geen schoenen waarmee u op straat loopt.

De directie stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing of diefstal van eigendommen van de patiŽnten.

In geval van ziekte (griep, koorts) of bezoek tandarts (boren, trekken) behandelen wij geen patiŽnten, omdat dit nadelige gevolgen kan hebben.

Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.

Roken is in het gehele gebouw niet toegestaan.

Wij verzoeken u gebreken of storingen direct te melden bij een van onze medewerkers.

PatiŽnten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen; de directie behoudt zich het recht voor om personen die zich hier niet aan houden de toegang tot fysiotherapie Vaartjes te ontzeggen.

Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan.
^TOP


De praktijkLinks